USŁUGI

Naszą domeną są okresowe kontrole budowlane, ale dzięki rozwiniętej sieci partnerów oferujemy również wykonanie:
  • pomiarów elektrycznych;
  • przeglądów kotłowni, promienników gazowych;
  • kontroli szczelności instalacji gazowych;
  • przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych;
  • usług remontowych;
  • usług typu "złota rączka".